DUYURULAR

18.09

ALTUNBAŞAK GÜNCEL MEVZUAT DETAYLARI

Dış Ticaret Mevzuatı 09.09.2019 - 16.09.2019 Arasındaki Değişiklikler....

detaylı bilgi
10.09

ALTUNBAŞAK GÜNCEL MEVZUAT DETAYLARI

01.09.2019 - 10.09.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
10.09

ALTUNBAŞAK GÜNCEL MEVZUAT DETAYLARI

01.08.2019 - 31.08.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
20.08

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.08.2019 - 31.08.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
20.08

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.07.2019 - 31.07.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
27.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrük Yönetmeliğinin, Menşe şahadetnamesi aranılacak haller; Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü; Gümrük beyannamesi; Beyannameye eklenecek belgeler ve Ticaret politikası önlemleri başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı; Yöne....

detaylı bilgi
27.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmışt....

detaylı bilgi
27.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır....

detaylı bilgi
27.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranları %50 oranında indirilmiştir....

detaylı bilgi
27.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden g....

detaylı bilgi
20.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı 13.05.2019 - 20.05.2019 Arasındaki Değişiklikler....

detaylı bilgi
16.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Sonuçları ....

detaylı bilgi
16.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki 22 Avro gümrük muafiyeti bedeli KALDIRILDI.....

detaylı bilgi
16.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.05.2019 - 31.05.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
02.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.05.2019 - 31.05.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
02.05

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.04.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
02.04

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.03.2019 tarihli ve 42986936 sayılı yazısı (E-Fatura Uygulaması)....

detaylı bilgi
02.04

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Genelge No: 2019/9 (Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti)....

detaylı bilgi
02.04

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2019 tarihli ve 43036522 sayılı yazısı (EMY ve İGV Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi)....

detaylı bilgi
02.04

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2019 t. 30733 s. R.G.)....

detaylı bilgi
29.03

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.03.2019 - 31.03.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
29.03

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Genelge No: 2019/8 (Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi)....

detaylı bilgi
29.03

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı....

detaylı bilgi
26.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.03.2019 - 31.03.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
26.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ,ÜLKEMİZİN GTS programından çıkarılması....

detaylı bilgi
26.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

raç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25) (30.12.2018 t. 30641 s. R.G.)....

detaylı bilgi
22.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.03.2019 - 31.03.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
13.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.03.2019 - 13.03.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
13.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
13.03

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.01.2019 - 31.01.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
04.01

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.01.2019 - 31.01.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
04.01

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.12.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
04.01

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.12.2018 - 10.12.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
04.01

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433) (Bazı maddelerin ithalatında ilave Gümrük Vergisi) (10.12.2018 t. 30621 s. R.G.) ....

detaylı bilgi
04.01

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Bazı makinaların, aletlerin (Oksijen vb gaz jeneratörleri, Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için alüminyumdan silindir kapakları, bazı santrifüj pompalar, evlerde kullanılan fanlar, portatif tarım ve....

detaylı bilgi
07.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.12.2018 t. 30618 s. R.G.) ....

detaylı bilgi
07.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

7 Aralık 2018 Tarihli ve 30618 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
03.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.11.2018 tarihli ve 39349063 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirleri İletişim Bilgileri)....

detaylı bilgi
27.11

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Pil ve akümülatörlerin ithalatında yetkili ihtisas gümrüklerine İstanbul Gümrük Müdürlüğü eklendi.....

detaylı bilgi
07.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 153) (27.11.2018 t. 30608 s. R.G.)....

detaylı bilgi
07.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

27 Kasım 2018 Tarihli ve 30608 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
27.11

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.11.2018 - 30.11.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
07.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.11.2018 t. 30596 s. R.G.) ....

detaylı bilgi
03.12

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.11.2018 - 30.11.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
27.11

01.11.2018 - 08.11.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ....

detaylı bilgi
08.11

01.10.2018 - 31.10.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ....

detaylı bilgi
27.11

01.09.2018 - 30.09.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ....

detaylı bilgi
27.11

01.08.2018 - 31.08.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

ALTUNAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ....

detaylı bilgi
27.11

01.07.2018 - 31.07.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

ALTUNBAŞAK....

detaylı bilgi
27.11

NİSAN AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ-02.04.2018-16.04.2018

NİSAN AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ....

detaylı bilgi
27.11

MART AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

MART AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ....

detaylı bilgi
27.11

01.02.2018 - 28.02.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.02.2018 - 28.02.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
08.11

05.02.2018 05 Şubat 2018 Tarihli, 30323 Sayılı Resmi Gazete

05.02.2018 05 Şubat 2018 Tarihli, 30323 Sayılı Resmi Gazete....

detaylı bilgi
27.11

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2018 tarihli ve 31665971 sayılı yazısı (2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - GTS hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2018 tarihli ve 31665971 sayılı yazısı (2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - GTS hk.) ....

detaylı bilgi
08.11

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2017/10797 (03.02.2018 t. 30321 s. R.G.)

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2017/10797 (03.02.2018 t. 30321 s. R.G.) ....

detaylı bilgi
27.02

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 01.02.2018 tarihli ve 11849 sayılı yazısı (Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler)

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 01.02.2018 tarihli ve 11849 sayılı yazısı (Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler) ....

detaylı bilgi
08.11

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20) nde Değişiklik Yapıldı.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20) nde Değişiklik Yapıldı.....

detaylı bilgi
08.11

Irak Yeni Gümrük Vergisi Oranlarını Belirlemiştir

Irak Yeni Gümrük Vergisi Oranlarını Belirlemiştir....

detaylı bilgi
08.11

01.01.2018 - 31.01.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.01.2018 - 31.01.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
08.11

Sistemimizdeki bilgiler 19.01.2018 tarihli Resmi Gazete dahil olmak üzere güncellenmiştir.

Sistemimizdeki bilgiler 19.01.2018 tarihli Resmi Gazete dahil olmak üzere güncellenmiştir.....

detaylı bilgi
08.11

Avrupa Birliği 2017 yılı gümrük tarifesi ve 2017 yılı başında değişecek gümrük tarife numaralarını gösteren KORELASYON CETVELİ

Avrupa Birliği 2017 yılı gümrük tarifesi ve 2017 yılı başında değişecek gümrük tarife numaralarını gösteren KORELASYON CETVELİ ....

detaylı bilgi
08.11

GENEL DUYURU // Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği

GENEL DUYURU // Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği....

detaylı bilgi
08.11

Bizimle düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşın

Bizimle düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşın....

detaylı bilgi
08.11

Gümrük Vergisi Hesaplama Yöntemi

Gümrük Vergisi Hesaplama YÖNTEMİ....

detaylı bilgi
08.11

Geri Gelen Eşyaya İlişkin İşlemler)

Geri Gelen Eşyaya İlişkin İşlemler) ....

detaylı bilgi
08.11

ORDİNO YÜK TESLİM ÜCRETİ- MEVZUATTA YERİ OLMAYAN UYGULAMALAR

ORDİNO YÜK TESLİM ÜCRETİ- MEVZUATTA YERİ OLMAYAN UYGULAMALAR....

detaylı bilgi
08.11

02.01.20182018 Yılı İthalat Rejimi ve 2018/1 sayılı İthalat Tebliği 31.12.2017 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış ve sitemizde güncellenmiştir

02.01.20182018 Yılı İthalat Rejimi ve 2018/1 sayılı İthalat Tebliği 31.12.2017 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış ve sitemizde güncellenmiştir....

detaylı bilgi
08.11

2018Endonezya, Hindistan, Ukrayna ve Vietnam GTS - Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) kapsamından çıkarılmıştır.

2018Endonezya, Hindistan, Ukrayna ve Vietnam GTS - Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) kapsamından çıkarılmıştır.....

detaylı bilgi
08.11

2018 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

FİRMAMIZDAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DANIŞMANLIĞI ALABİLİRSİNİZ.....

detaylı bilgi
08.11

01.12.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.12.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
08.11

Ordino Ücreti Hk.

Ordino Ücreti Hk.-Kaynak: http://www.oaib.org.tr....

detaylı bilgi
08.11

İhracat Beyannameleri Devam Formlarına İmza ve Mühür Tatbiki

İhracat Beyannameleri Devam Formlarına İmza ve Mühür Tatbiki....

detaylı bilgi
08.11

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.UYG.2017/5315-23318 Ankara, 10/11/2017 Konu: NAVLUN BİLGİLENDİRMESİ HK.

NAVLUN BİLGİLENDİRMESİ HK. ....

detaylı bilgi
08.11

Polietilen Tereftalat (PET) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması

Polietilen Tereftalat (PET) İthalatı....

detaylı bilgi
08.11

İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflerin dikkatine!

E-FATURA İHRACAT....

detaylı bilgi
08.11

2017/20 sayılı Genelge kapsamında Transfer Bildirim Formlarının Veri Giriş Ekranı (Arayüz) üzerinden oluşturulmasına ilişkin kılavuz

BANKA TRANSFER BİLDİRİM FORMLARI....

detaylı bilgi
08.11

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 79'uncu yılında saygıyla

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ....

detaylı bilgi
08.11

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 94 YILI KUTLU OLSUN.

“Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir”....

detaylı bilgi
08.11

178 üründe Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırılıyor

DÜNYA GAZETESİ....

detaylı bilgi
08.11

KORE MENŞEELİ BAZI ÜRÜNLER İÇİN DAMPİNG VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR.

ANTİ DAMPİNG VERGİSİ....

detaylı bilgi
27.02

İspanya, İtalya, Yunanistan, Tayland menşeli menteşe, askılık, dirsekler ve diğer donanım vb eşya ithalatında damping

ANTİ DAMPİNG VERGİSİ....

detaylı bilgi
27.02

İran ihracatın önündeki konsolosluk onayı şartını kaldırdı.

İRAN ....

detaylı bilgi
08.11

Gümrük Kanunu 197. maddesinde yer alan ...ceza davası açılmış olmak kaydıyla... ibaresinin itirazının REDDİ

GÜMRÜK KANUNU....

detaylı bilgi
08.11

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı.

Detaylı bilgi içi:YGM. FATİH ALTUN....

detaylı bilgi
20.08

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli 28447926 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi)

Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi....

detaylı bilgi
08.11

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2) (06.10.2017 t. 30202 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:....

detaylı bilgi
08.11

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)

İhracatta Teslim Şekilleri....

detaylı bilgi
08.11

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR

SERBEST BÖLGELER....

detaylı bilgi
08.11

Torba yasa tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu

GÜMRÜK VERGİSİ....

detaylı bilgi
08.11

IRAK'A YAPILAN İHRACAT HK

İHRACAT REJİMİ....

detaylı bilgi
08.11

Güneş panellerinin usulüne uygun gözetim başvurusunda da 150 ABD Doları/m2 fiyat uygulanması hk

GÖZETİM....

detaylı bilgi
08.11

Türkiye Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hk. Yönetmelik

MENŞE....

detaylı bilgi
08.11

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar....

detaylı bilgi
08.11

AHL’de İhracatlardaki E-Fatura Uygulaması Hk.

AHL’de İhracatlardaki E-Fatura Uygulaması Hk.....

detaylı bilgi
08.11

C Sınıfı OKSB Geçerliliği Hakkında

C Sınıfı OKSB Geçerliliği Hakkında....

detaylı bilgi
16.04

E-Fatura Hakkında

E-Fatura Hakkında....

detaylı bilgi
08.11

2017/7 sayılı Genelge, E-Fatura

2017/7 sayılı Genelge, E-Fatura....

detaylı bilgi
08.11

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ....

detaylı bilgi
08.11

E-Fatura Uygulaması Hak.

E-Fatura Uygulaması Hak.....

detaylı bilgi
08.11

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesi

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesi....

detaylı bilgi
08.11

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)....

detaylı bilgi
08.11

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar....

detaylı bilgi
07.12

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)....

detaylı bilgi
10.12

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar....

detaylı bilgi