DUYURULAR

01.03.2020 - 31.03.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.20.03.202031074İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)
ÇHC menşeli 8432.29.90.00.19 GTİP altında yer alan diğer çapa makineleri ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
2.20.03.202031074İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
Kamboçya menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) GTP leri altında kayıtlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.
3.20.03.202031074İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)
8413.60.31.90.11 gtip i altında sınıflandırılan sıvılar için pompaların (Aluminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat 100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6 mm veya daha fazla fakat 35 mm geçmeyenler) ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması vardır.
4.20.03.202031074İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)
1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
5.20.03.202031074TS ISO 3317 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Başlı Altıgen veya Silindirik Düz Uçlu Uzatma Parçaları – Güç Tahrikli Lokma Anahtarları İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2020/27)
TS ISO 3317 (Nisan 2016) Cıvata ve somunlar için montaj takımları – Kare başlı altıgen veya silindirik düz uçlu uzatma parçaları – Güç tahrikli lokma anahtarları için standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususların belirlenmesi hk.
6.20.03.202031074Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Dijital hizmet vergisine tabi hasılatlar ve Dijital hizmet vergisinin uygulanmasına dair açıklamalar ile usul ve esaslar hk.
7.18.03.202031072İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Etil Alkol [22.07, (2207.20.00.10.15 ve 2207.20.00.90.15 hariç), 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00], Kolonya (3303.00.90.00.11), Dezenfektan (3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12), Hidrojen Peroksit (28.47) ve Yalnız Meltblown Kumaş (56.03) eklenmiştir.
8.18.03.202031072Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe Kolluk kuvvetlerinin geçici kullanımına bırakılan araçlara ilişkin işlemler ile ilgili ek 1 inci madde eklenmiştir.
9.17.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.03.2020 tarihli 53274954 sayılı yazısı (COVİD-19 Tedbirleri)
Coronavirüs tedbirleri kapsamında, hangi amaçla olursa olsun, tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye girişi askıya alınmıştır.
10.16.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli 53252423 sayılı yazısı (2014/20 Sayılı Genelge-DİR Sözlü Beyan Sistemine Dahil Olmayan Firmalar Hk.)
Dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen firmaların teyidinin deniz ticaret odası web sitesinden yapılabileceği hk.
11.16.03.2020 Genelge No: 2020/4 (TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname)
2020/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği madde 6 uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
12.14.03.202031068İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2018/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 8431.31.00.00.12 gtip lu Asansör kılavuz rayları ithalatında uygulanmakta olan 1 ABD Doları/Kg/Brüt miktarındaki gözetim miktarı 2 ABD Doları/Kg/Brüt olarak artırıldı.
13.13.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53195750 sayılı yazısı (Koronavirüs tedbirleri kapsamında İrana Demiryolu Aktarması Yapılarak Eşya Sevki Hk.)
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İrana demiryolu aktarması ile karayolu transit işlemlerinde NCTS de ve CIM taşıma belgelerinde meşruhatlar hk.
14.13.03.2020 Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53207864 sayılı yazısı (İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya-Serbest Bölgeler)
İhracatı ön izne tabi olan eşyanın Türkiyeden serbest bölgeye girişinde Serbest Bölge Müdürlüklerince firma ihtiyaçları gözetilerek Serbest Bölge İşlem Formları onaylanacak olup, aynı eşyanın Türkiyeden gelerek serbest bölgeler üzerinden yurtdışına çıkışına yönelik SBİF ler Serbest Bölge Müdürlüklerince işleme alınmayacaktır.
15.13.03.202031067Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 3 üncü, Geri kazanım/geri dönüşüm hedefleri başlıklı 19 uncu ve Ambalaj atıklarının yönetim planlarının sürekliliği başlıklı geçici 2 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.
16.13.03.202031067Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 2020/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur.
17.13.03.2020 Genelge No: 2020/3 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)
Muhtelif eşyanın (balık yağı, dezenfekte edici ürün, Mensucat, giyim eşyası, ayakkabı vb.nin süslenmesinde, takı ve süs eşyası yapımında vb. alanlarda kullanılabilir ürün, plastikten mamul boncuklar) sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar hk.
18.13.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53177408 sayılı yazısı (Koronavirüs salgını nedeniyle Habur Gümrük Kapısından Yurtdışına Çıkışlara İlişkin Tedbirler)
Koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle, yurtdışına çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne yapılacak sevklerde, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlamak suretiyle, sevk işlemlerinin Habur Gümrük Kapısındaki yığılmaları engelleyecek ve daha etkin kullanılmasını temin edecek şekilde yapılması gerekmektedir.
19.12.03.202031066Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu - 7223
Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerinin belirlenmesi hk. Kanun
20.12.03.202031066Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklikler yapılmıştır.
21.12.03.202031066Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65)
Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaktır.
22.12.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.03.2020 tarihli 53164060 sayılı yazısı (Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Kanununun 46. Maddesi Kapsamı Sürelere İkinci Ek Süre Talebi)
Koronavirüs nedeni ile Gümrük Kanununun 46.maddesindeki sürelerle ilgili ek süre taleplerinin değerlendirilmesi hk.
23.12.03.2020 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 12.03.2020 tarihli ve 53096225 sayılı yazısı (YYS Yeşil Hat Uygulaması)
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına (YYS) sahip firmaların yeşil hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri için muayene türü, beyanname tescilinin ardından 20 dakikalık bekleme süresi içerisinde gerekli görülmesi halinde hattın değiştirilebileceği hk.
24.11.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2020 tarihli 53131248 sayılı yazısı (6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi- Seri:A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliği)
Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 3/3/2020 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yapılacak 5.000,- liranın üzerindeki ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği hk.
25.11.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2020 tarihli 53104010 sayılı yazısı (2019-Ncov Virüsü Nedeniyle Yaşanan Aksaklıklar)
İran ve Irak a açılan kara hudut kapılarında transit süre aşımlarının 2019-Ncov Virüsü nedeniyle yaşanması halinde ceza uygulanmayacağı hk.
26.09.03.2020 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 09.03.2020 tarihli ve 53040610 sayılı yazısı (Limanlarda Ağırlık Kontrolü Hk.)
Limanlarda yapılan kontrollerde araçların yük ihlali yapmalarına izin verilmemesi, karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları boyutlar ve bu araçların yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağırlıklar hk.
27.09.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.03.2020 tarihli 52994260 sayılı yazısı (Myanmar GTS)
BİLGE Sistemi üzerinde Myanmar (Burma) ülkesi için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tavizli vergiden yararlanılmasına yönelik gerekli güncelleme yapılmıştır.
28.08.03.202031062İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Badem ve ceviz ithalatında birim gümrük kıymeti üzerinden uygulanmakta olan gözetim miktarı CIF Kıymeti olarak değiştirilmiştir.
29.08.03.202031062İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2005/8 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle; 1202.41.00.00.00 gtip li kabuklu yer fıstığı ithalatında 1900 ABD Doları/Ton olarak uygulanan gözetim miktarı 1/6/2020 tarihine kadar 1500 ABD Doları/Ton olarak ve 1202.42.00.00.00 gtip li kabuksuz yer fıstığı ithalatında 2750 ABD Doları/Ton olarak uygulanan gözetim miktarı 1/6/2020 tarihine kadar 2000 ABD Doları/Ton olarak uygulanacak.
30.08.03.202031062İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu un ve kaba unları ve ayçiçeği yağı ithalatında birim gümrük kıymeti üzerinden uygulanmakta olan gözetim miktarı CIF Kıymeti olarak değiştirilmiştir.
31.08.03.202031062İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2017/4 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle; 1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 gtiplerinde sınıflandırılan Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları Birim Gümrük Kıymeti 2500 ABD Doları/Ton dan, CIF Kıymet üzerinden 1750 ABD Doları/Ton a düşürülmüştür.
32.08.03.202031062Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Söküm Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Bakanlığı dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanların, eksik belgeleri ibraz edecekleri tarih 28/2/2020 tarihinden 28/2/2021 tarihine uzatılmıştır.
33.07.03.202031061Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29)
2020/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan düzenleme ile; 39.07 gtipli maddeleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.
34.07.03.202031061Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)
2020/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek - 1 inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar Listesine 2924.29.70.00.38 APAA (Alpha-Phenylacetoacetamide), 2932.93.00.00.00 Piperonal, 2932.99.00.90.13 PMK glycidate (3,4-MDP-2-P methyl glycidate), 2932.99.00.90.14 PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid) eklendi; Listede yer alan“2932.92.00.00.00 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone (1 -(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one” tanımı değiştirildi ve 2932.92.00.00.00 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone listeden çıkarıldı.
35.06.03.2020 Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 2020/9 sayılı ÜGD Tebliği Gaz Yakan Cihazlar konulu yazısı
2020/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek 2 Denetimine Tabi Ürünler Listesinin 27 ve 28. sırasında yer alan 8403.90.10.00 ve 8403.90.90.00.00 GTİP li ürünlerin Gazyakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe istinaden denetlenmesi, söz konusu TİP kapsamında yer alan bazı aksam ve parçaların da ithal edildiği, bu parçaların Yönetmelik kapsamında olup olmadığı hk.
36.06.03.2020 Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 2020/2 sayılı Emri (Özet Beyan hk.)
Gümrük İdarelerinin özet beyan verilmesinde ve özet beyan muhteviyatı eşyaların antrepoya sevklerinde ve eşyanın antrepoya alınmasında uygulamalar hk.
37.06.03.202031060Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/2)
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 (Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ünde değişiklik yapılmış; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar da Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.
38.06.03.202031060Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)
AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
39.06.03.202031060İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/3)
2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğin, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgelerin yer aldığı Ek-4 ünde düzenleme yapılmıştır.
40.06.03.202031060İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gtip lerinde sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) ile uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınması uygulaması 7/3/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmıştır.
41.06.03.202031060TS 1026-50 Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/1)
TS 1026-50 (Ocak 2018) Bağlama Elemanları - Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar - Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı - Mamul Kalitesi A ve B standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar hk.
42.06.03.2020 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2020 tarihli 52936441 sayılı yazısı (Sıfır Kaplı Kapanmayan Özet Beyanlar)
Taşıma satırı sıfır kaplı olan özet beyanların tutanakla sistem üzerinden kapatmadaki sorunun giderildiği hk.
43.05.03.202031059Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2258)
3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu da imzalanan ve 7206 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hk.
44.05.03.2020 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/3/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 5/3/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
45.04.03.202031058İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)
96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler eklenmiştir.
46.04.03.202031058Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)
Her türlü boş CD, DVD, USB, bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları hk.
47.03.03.202031057Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2182)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle; dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere kıymetli madenlerin ithalatının yalnızca Merkez Bankası ile Kıymetli Maden Borsası üyesi şirketler tarafından yapılabilecek ve en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın, ilgili bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yolcu beraberinde yurda getirilebilecek.
48.03.03.202031057Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57)
TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak, yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. 5 kg ı aşan kısmı gümrük idaresince alınacak, DİR Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak, standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü yetkili olacak.
49.03.03.202031057Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 in Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle; Devlete borcu olanların devletle olan işlerinde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildi.
50.03.03.202031057Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin III- İndirimli Vergi Uygulamaları Ve Müteselsil Sorumluluk, V- Gümrük İdarelerine İlişkin Hükümlerden Kaynaklı İşlemler, VI- Diğer Hükümlerle İlgili İşlemler Ve Çeşitli Hususlar bölümlerinde yapılan eklemelerle; Polipropilen üretim tesislerindeki propilen üretiminde kullanılacak propan teslimlerine, İmalatta kullanılan mallar için özel teminat çözümü İşlemlerine, Sertifika grubu bazında sınıflandırılan Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) verilebilecek mükelleflerin haiz olması gereken özel şartlara ve ÖTS uygulaması öncesindeki teminatlara ilişkin açıklamalar getirilmiştir.
51.03.03.202031057Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.), (I/C-2.1.3.4.3.2.), (I/C-2.1.3.3.2.1.), (I/C-2.1.3.3.3.1.) ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümlerinde yer alan 5/10 olarak uygulanan bazı KDV tevkifat oranları 7/10 olarak değiştirildi.
52.02.03.2020 Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 02.03.2020 tarihli ve 52824377 sayılı yazısı (TAREKS Yetkilendirme İşlemleri)
Tacir veya sanayici firmalar için yapılacak yetkilendirme başvurularında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi çıktısının ibraz edilmesi halinde, belgenin doğruluğunun www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden kontrol edilmesi ve doğruluğunun teyit edildiğine dair belge üzerine not düşülmesinin yeterli olduğu; teyidi gerçekleştirilen belgenin aslının ya da ticaret ve/veya sanayi odası ile ticaret sicil memurluğunca onaylı örneğinin istenmeyeceği hk.
53.01.03.202031055Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSGM/2020-29)
ÖSGM/2005-18 sayılı Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik olmuştur (HAZTEK (Hazır Ambalaj Teknik Komitesi) oluşumu, HAZTEK çalışma usul ve esasları...).