DUYURULAR

ALTUNBAŞAK GÜNCEL MEVZUAT DETAYLARI

Dış Ticaret Mevzuatı 09.09.2019 - 16.09.2019 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

16.09.2019

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)

Özel Tüketim Kanunu I/A sayılı listede yer alan 2711.12 gtip lu sıvılaştırılmış propanın polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 gtip lu propilen üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

13.09.2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 46)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1534)

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının onaylanması hakkında Karar

12.09.2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 45)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

11.09.2019

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe Kosova Cumhuriyetinin eklenmesi hk.

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

10.09.2019

Genelge No: 2019/35 (Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi)

Gümrük beyannamesinin iptalinin eşyanın tesliminden önce yapılması halinde ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talebin Kanunun 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında; diğer iptal durumlarında iptal sebebine göre Gümrük Yönetmeliğinin 124, 125, 127 ve 129 uncu belirlenen süreler içerisinde yapılması gerektiği hk.

06.09.2019

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47409301 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması)

Kağıtsız İhracat Uygulamasında gözetim işlemleri, muayene/kontrol ekranında tüm kalemlerin görüntülenmesi ile e-fatura beyan edildiğinde tekraren belgenin taratılmaması hk.