DUYURULAR

ALTUNBAŞAK GÜNCEL MEVZUAT DETAYLARI

01.09.2019 - 10.09.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.07.09.201930881Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) nin 3 üncü maddesini birinci fıkrasında bildirilen Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Hopa Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
2.07.09.201930881Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 8816 Sayılı Kararı (3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik)
31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının bazı maddelerinde ve EK -1 inde yer alan Lisans Başvurusu Dilekçesinde değişiklik yapılmıştır.
3.07.09.201930881Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 8817 Sayılı Kararı (3242-3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik)
31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının Kategori Tadili başlıklı 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış; Ek-1 (Lisans Tadili Başvuru Formu) ve Ek-2 (Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu) si değiştirilmiştir.
4.07.09.201930881Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 8818 Sayılı Kararı (3242-4 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik)
3242/4 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının 4 üncü maddesinin Lisans süre uzatımı ile ilgili bazı fıkralarında ve Ek-1 inde yer alan Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formunda değişiklik yapılmıştır.
5.06.09.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47409301 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması)
Kağıtsız İhracat Uygulamasında gözetim işlemleri, muayene/kontrol ekranında tüm kalemlerin görüntülenmesi ile e-fatura beyan edildiğinde tekraren belgenin taratılmaması hk.
6.06.09.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47392621 sayılı yazısı (Muratbey Gümrük Müdürlüğü Hk)
Muratbey Gümrük Müdürlüğünce Düzenlenen A.TR lerin Avrupa Birliğince Tanınmaması sorunu hk
7.03.09.201930877İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
8539.50.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan LED ampuller ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.
8.03.09.201930877İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)
3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.19 ve 3923.29.90.00.19 gtip lu ve Diğerleri tanımlı Plastiklerden torba ve çantaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.
9.03.09.201930877İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
9503 gtip lu oyuncakların, 9504.40 gtip lu oyun kağıtlaının ve 9505 gtip lu bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.