DUYURULAR

ALTUNBAŞAK GÜNCEL MEVZUAT DETAYLARI

01.08.2019 - 31.08.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.31.08.201930874Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)
2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) in 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.
2.31.08.201930874Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 22 nci maddesine yapılan ekleme ile; Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olan beşeri tıbbi ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, satış, iade, imha ve geri çekme gibi işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirimin yapılmaması durumunda da ürüne ait ruhsat Bakanlık tarafından askıya alınır.
3.31.08.201930874Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/9)
SGM-2009/22 sayılı Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
4.31.08.201930874TS 1026-91 Bağlama Elemanları-Altıköşe Somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Kaynak Edilerek Kullanılan-Mamul Kalitesi A Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS–2019/20)
TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususların belirlenmesi hk.
5.29.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 47200838 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)
İhracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi hk.
6.29.08.2019 Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2019 tarihli ve 44381222 sayılı yazısı (Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi)
Davanın reddine veya kabulüne durumlarda Kanun yolu başvurularında yürütmeyi durdurma taleplerinin farklı olduğu hk.
7.28.08.201930872İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27)
Yürürlükte kalma süresi, sona eren (5402.31 ve 9609.10) ve bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek olan (5603.14, 7315.81, 7315.82, 8208.30, 4007.00, 7005.29, 8432.29.90.00.19, 2015/3 sayılı Tebliğ ekinde bildirilen ürünler) bazı dampinge karşı önlemlerin duyurusu hk.
8.28.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.08.2019 tarihli ve 47144902 sayılı yazısı (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında- Geçiş Süre Uzatımı)
E-Teminat Mektubu Uygulamasında 28.10.2019 e kadar kağıt ortamında ve e-teminatın kabul edilebileceği hk.
9.28.08.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 28.08.2019 tarihli ve 47150290 sayılı yazısı (Tercihsiz Menşe Uygulaması)
Tercihsiz menşe kuralları kapsamında İngiltere menşe şahadetnamelerinin elektronik imza ile imzalanması ve elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin güncel ülke listesi hk.
10.27.08.201930871Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine Uyum ve geçiş hükümleri ile ilgili geçici madde eklenmiş; Yönetmeliğin eki EK -I Bölüm A da yer alan Aroma verici maddelerin listesinde değişiklik yapılmıştır.
11.26.08.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 26.08.2019 tarihli ve 47093631 sayılı yazısı (Tercihsiz Menşe Uygulaması)
Tercihsiz menşe kuralları kapsamında İrlanda menşe şahadetnamelerinin elektronik imza ile imzalanması hk.
12.26.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.08.2019 tarihli ve 46658088 sayılı yazısı (İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi)
İlave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/3 üncü maddesi gereğince iadesi hususları hk.
13.24.08.201930868İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
2009/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ekinde bildirilen ürün ve ülkeler için aranan İthalatçı Beyanı, uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
14.24.08.201930868TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
2/5/2018 tarihli ve 30409 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
15.23.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarihli ve 47018788 sayılı yazısı (Gözetim İşlemleri)
İhracatta dijital gümrük projesinde gözetim işlemleri gözetim memuru tutanak veya şerhlerin görüntülenmesi hk.
16.22.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.08.2019 tarihli ve 47000885 sayılı yazısı (Ülkemiz Limanlarına Gelen Millileşmemiş Yüklerin Özbekistan Plakalı Taşıtlarla Kendi Ülkelerine Taşınması)
Türkiye limanlarına gelen millileşmemiş eşyanın Özbekistan plakalı taşıtlarla ülkelerine taşınması hk.
17.22.08.201930866İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)
İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 12 nci fasla ait (8) nolu dipnot değiştirilerek, 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi %20 den %27 ye yükseltilmiştir. (Bosna-Hersek için %0, Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar % 16,8, 1/1/2020 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar ise % 13,5) olarak uygulanır.)
18.22.08.201930866İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474)
İthalat Rejimi Kararı I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alan ve Karar eki listede gtip leri bildirilen maddelerin Kosova menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı ile eğer tabi ise III sayılı listede yer alan tarım payı olarak toplu konut fonu ve IV sayılı listede yer alan toplu konut fonu sıfır olarak uygulanır.
19.22.08.201930866İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475) (Bazı pamuk ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
İthalat Rejimi Kararı II sayılı listede yer alan ve Karar eki tabloda bildirilen 5205.31 ila 5205.48 ve 5206.31 ila 5206.45 tarifelerinde sınıflandırılan pamuk iplikleri (balıkağı ipliği hariç) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.
20.21.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.08.2019 tarihli ve 46970421 sayılı yazısı (Özel Ayar Evleri Listesi)
Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin 6/7 nci maddesine göre Hazine ve maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi hk. (24.07.2019)
21.20.08.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 20.08.2019 tarihli ve 46933503 sayılı yazısı (Etiyopya İmza Örnekleri)
Etiyopya Form A menşe belgeleri imza örnekleri hk.
22.20.08.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün E.2487915 sayılı yazısı (Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat Elektronik Kayıt Sistemi)
Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat- İhracat işlemlerinin Elektronik Kayıt Sistemi ile gerçekleştirilmesi hk.
23.20.08.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20..08.2019 tarihli ve E.2519412 sayılı yazısı (Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat Başvuruları)
Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat Başvurularının Elektronik Ortam Üzerinden Kabul Edilmesi Hk.
24.20.08.2019 Genelge No: 2019/34 (TPS-Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi)
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
25.20.08.201930864İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2019/1 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle; Bir gümrük beyannamesi kapsamında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için 50 kg a kadar olan muafiyet sınırı 25 kg a düşürüldü, İthal edilecek eşyanın Dokuma Kumaş, Örme Kumaş, İplik ve Elyaf olması halinde ürünün cinsine göre Detay Beyanlarından uygun olanın doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi şartı getirildi.
26.20.08.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 20.08.2019 tarihli ve 47070723 sayılı yazısı (Tasfiyelik Hale Gelip Satışı Gerçekleştirilemeyen Eşyaların Geri Dönüşüme Gönderilmesi)
Satılamayan tekstil, plastik atık ve organik maddelerin özel yolla tasfiyesi Geri Dönüşüm lisans sahibi tesislere teslimi hk.
27.16.08.201930860Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1464)
Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
28.16.08.201930860Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haşhaş Tohumu Ticareti Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1469)
Türkiyeden Hindistana haşhaş tohumu ihracatı için ön izin verilmesi amacıyla, karşılıklı işbirliği ile bir online sistem geliştirilmesi ve uygulanması hk.
29.16.08.201930860Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1465)
Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
30.16.08.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 16.08.2019 tarihli ve 46834732 sayılı yazısı (Plaka Tanıma Sistemlerine Verilen Hasarların Sorumlulardan Tazmin Edilmesi Hk.)
Plaka tanıma sistemlerine verilen hasarların sorumlulardan tazmin edilmesi hk.
31.16.08.201930860İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2018/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 8204.20.00.00.00 gtip lu Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri de gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.
32.15.08.201930859Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan Tütün içeren sigaralar (2402.20), Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar (2402.90.00.00.00), Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403) ve Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerin (2403.99.10.00.00) asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
33.15.08.201930859İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1418)
İstanbul Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmiştir.
34.15.08.2019308594925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kotalar Dâhilinde, Türk Limanlarından Kendi Ülkelerine Yapacakları Taşımalarda Kullanılmak Üzere Özbekistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1425)
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde, Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi hk.
35.10.08.201930858Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe; 10.08.2019 tarihinden 15/9/2019 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar?Bakanlıkça belirleneceği ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
36.10.08.201930858Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
37.10.08.201930858İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ya da işletmelerin durumlarını, şartlarını uygun hale getirmeleri için süre 31/12/2019 olarak belirlenmiştir.
38.10.08.201930858Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)
2019/20 sayılı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/C sinde yer alan tabloya; 1902.19.10.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarnalar ve 2104.10.00.00.12 Çorbalar eklenmiştir.
39.10.08.201930858Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)
2017/43 sayılı Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğe eklenen geçici madde ile; Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi (insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili) 2017/43 sayılı Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.
40.10.08.201930858Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/4)
SGM-2010/1 sayılı Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Birleşik Krallık (BK) ın Avrupa Birliği (AB)’nden ayrılması ve son seviye onay başlıklı geçici madde eklenmiştir.
41.10.08.201930858Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/3)
Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemeleri (Regülasyonlar) Listesine R-138 ila R-147 numaralı satırlar eklenmiştir.
42.10.08.201930858Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)nin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
43.09.08.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46755748 sayılı yazısı (110 kodlu e-ihracat ve 140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği hk.)
110 kodlu e-ihracat ve140 kodlu e-ithalat beyannamesi satın alındığında, ayrıca ıslak imzalı belge ibrazına gerek kalmaksızın BİLGE Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin yapılabileceği hk.
44.09.08.201930857İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)
0602 gtip lu canlı bitkiler, çelikler, daldırmalar, mantar miselleri ve 0603 gtip lu buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabidir.
45.09.08.2019308575607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
46.09.08.201930857Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtları hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar.
47.09.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46757964 sayılı yazısı (NCTS Gözetim Memuru)
NCTS beyannamelerinde teminat tescili ve muayene onayının ardından gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı taşıyacak araca ilişkin serbest bırakma işleminin, beyanname için atanmış olan muayene ile görevli memur veya gözetim memuru tarafından yapılabileceği hk.
48.09.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46737615 sayılı yazısı (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hk)
E-teminat mektuplarında muhatap birim vergi numarası kontrolü ile muhasebe işlem fişi alındı belgesi teyidinin faydalı olacağı hk.
49.09.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46780392 sayılı yazısı (4458 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi)
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında idari yaptırım, soruşturma veya kovuşturmaya konu taşıtların ÖTV ödemelerinde azami kolaylık sağlanması ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hk.
50.09.08.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46767660 sayılı yazısı (Endonezya Menşe Şahadetnamesi Mühür Örnekleri)
10 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan, Endonezya Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin Menşe Şahadetnamelerini Onaylamaya Yetkili Personeli ile İmza ve Mühür Örnekleri hk.
51.09.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarihli ve 46762223 sayılı yazısı (Dİİ Sözlü Beyan ile ilgili 2014/20 sayılı Genelge hk.)
Deniz Ticaret Odası ile protokol kapsamında, DİR sözlü beyan sistemi protokol hükümlerine uygun işlem yapılmasının sağlanması, sisteme dahil olmayan firmaların işlem yapmasına izin verilmemesi ile Deniz Ticaret Odasına her ay gönderilen DİR sözlü beyan işlemlerini içeren bilgilerin yer almasının sağlanması hk.
52.08.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.08.2019 tarihli ve 46713671 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk)
Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden gönderilen belgelerin, muhatabı tarafından hangi arayüz üzerinden görüntüleneceği hususundaki tereddütlere açıklık getirilmesi hk.
53.08.08.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 08.08.2019 tarihli ve 46754245 sayılı yazısı (Cep Telefonlarının Geri Kazanımı hk.)
Cep telefonlarının geri kazanımı, hurda ve bertarafında IMEI numaralarının Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) üzerinden elektronik olarak kaydedilebileceği hk.
54.08.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.08.2019 tarihli ve 46614895 sayılı yazısı (SEBİS - E-Posta Grubu Kurulması)
Serbest Bölgeler Bilgi Sisteminde (SEBİS) karşılaşılabilecek sorunlar için E-Posta destek grubu kurulması hk.
55.08.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.08.2019 tarihli ve 46721627 sayılı yazısı (Genelge(2019/33 Sy)-TPS-CITES Belgesi)
2019/33 sayılı Genelge ile 1007 kodlu TPS-CITES Belgesine ilişkin yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısından yapılabileceği; CITES Belgesinin ihracatta ıslak imzalı mühürlü belge verileceği ile ithalatta kağıt ortamında aranmayacağı, TPS üzerinden ekleneceği hk.
56.07.08.201930855Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Kâr payı desteği eklendi ve büyük ölçekli yatırımlar kaldırıldı)
57.07.08.201930855Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara Öncelikli Ürün Listesi, Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı tanımları eklenmiş; proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara kar payı desteği eklenmiş ve Kararın Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler, Değerlendirme, Teşvik belgesi, Şirket hisselerinin ve yatırımın devri, Müeyyide, Diğer hükümler başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
58.07.08.201930855Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
59.07.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.08.2019 tarihli ve 46707691 sayılı yazısı (Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Hk)
Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe beyanı ibrazında usulsüzlük, ek tahakkuk ve para cezası hk.
60.07.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.08.2019 tarihli ve 46708740 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk)
Elektronik Tebligat Sisteminin GİB e-tebligat-Diğer Kurum Tebligatları interaktif VD arayüzünden gönderildiğii hk.
61.07.08.2019 Strateji Geliştirme Başkanlığının 07.08.2019 tarihli ve 46669793 sayılı yazısı (Kurumsal Kimlik Kılavuzu)
Kurumsal marka imajı ve aidiyet duygusu için Kurumsal Kimlik Kılavuzunun detaylı incelenmesi ve Kılavuzdaki logonun hatalı kullanılmaması hk.
62.06.08.2019 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 06.08.2019 tarihli ve 46651456 sayılı yazısı (Sırbistan-Mühür Kodları)
EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri düzenlemeye yetkili olan gümrük idareleri ve bu idarelerce kullanılacak mühür kodlarının Gümrük Portalındaki sisteme eklendiği hk.
63.06.08.201930854Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri ve Ek 6 sı (Hazirun Cetveli) değiştirilmiştir.
64.06.08.201930854Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
65.05.08.2019 Genelge No: 2019/32 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)
Bazı eşyaların (Fanlar, Komütatörler, Sıvılar için pompalar, Plastikten hava ile şişirilebilen muhtelif ürünler) sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar hk.
66.05.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2019 tarihli ve 46373109 sayılı yazısı (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili olarak Varış Öncesi Gümrükleme İznine İlişkin Başvuru Dosyalarının İncelenmesi, Konteyner İç Boşaltma ve Özet beyan ile gümrük beyannamesi arasındaki bağlantı konularına ilişkin açıklamalar hk.
67.05.08.2019 Genelge No: 2019/33 (CITES Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınması hk)
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen CITES Belgesi, Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
68.05.08.2019 Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.08.2019 tarihli 46583092 sayılı tasarruflu yazısı (Sicil Numaralarının Değişimi)
Gümrük personelinin özlük/sicil numaralarında değişiklik yapılmayacağı, mülga Ekonomi Bakanlığı personeline verilmiş olan mevcut özlük/sicil numaralarının yeniden düzenleneceği hk.
69.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/22)
Çin ve Tayland menşeli 3923, 39243 3926 ve 8414 gtip leri altında sınıflandırılan plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünlerinin ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
70.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/23)
Çin, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gtip u altında yer alan Diğerleri, poliesterlerden tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
71.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/24)
Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 gtip u altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
72.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/25)
Yürütülen soruşturma sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile yürürlükte olan ÇHC menşeli battaniye ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, sona ermesine karar verilmiştir.
73.04.08.201930852İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)
Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli 5503.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Poliesterlerden sentetik devamsız lifler için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin Tebliğde gösterilen şekilde devamına karar verilmiştir.
74.03.08.201930851Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Jandarma Teşkilatı Trafik Birimleri başlıklı 8 inc maddesi ve Trafik Hizmetlerinde Jandarma Teşkilatının Görev ve Yetkileri başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.
75.02.08.201930850Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)
Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hk.
76.02.08.201930850Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirlenmesi hk. Tebliğ
77.02.08.201930850Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Sırbistan Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.
78.02.08.201930850Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasındaki usul ve esaslara Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması da dahil edildi.
79.02.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.08.2018 tarihli ve 46572310 sayılı yazısı (Yükleme Kontrolleri Web Servis Dökümanı)
KLTS Konteyner no, beyanname no, kalem sıra no, kap, kilo, KTF durumu gibi sorgulara ilişkin web servis tasarım dökümanı, servise erişim ve yetkilendirme hk.
80.02.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.08.2019 tarihli ve 46572377 sayılı yazısı (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Değişikliğine Dair Uygulama)
1 nolu Taşıt Takip Programında tüzel kişilik adına kayıtlı olduğu bilgisi bulunan ,Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere verilmiş olan 30 (otuz) günlük süre ile ilgili Yönetmelik değişikliği hk.
81.02.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.08.2019 tarihli ve 46462131 sayılı yazısı (Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük Cezası)
Teminata bağlanmak suretiyle sonradan ibraz edilen menşe şahadetnamesinde usulsüzlük cezası uygulanamayacağı hk.
82.01.08.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.08.2019 tarihli ve 46511383 sayılı yazısı (UBAK Izin Belgeleriyle Yapılan Taşımalar)
Yabancı taşıtların UBAK kontrolünde taşımaya başlama tarihinin CMR düzenleme tarihiyle aynı olmayabileceğinin dikkate alınarak kontrollerin yapılması
83.01.08.201930849Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)
2016/17 sayılı Teknik Servislere Dair Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.(Teknik serviste aranacak şartlar, Teknik servis başvurusu, Denetim, Mevcut teknik servisler, Akreditasyon...)