DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.05.2019 - 31.05.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.02.05.201930762Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin İstisnai kıymetle beyan başlıklı 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile; Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gümrük kıymetinin tespitinde de, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.
2.01.05.201930761Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esaslar hk.
3.01.05.201930761Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013)
ÖTV, matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlarda yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50 oldu; sigarada sıfır olan asgari maktu vergi 0.2679 a yükseldi; hurda teşviki uygulanacak araçların bedelleri de yeniden belirlendi.