DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

01.04.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.29.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.04.2019 tarihli ve 43875124 sayılı yazısı (Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında 10XX rejim kodlu beyannamelerin dışında kalan beyannamelerde yapılacak işlemler)
Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında 10XX rejim kodlu beyannamelerin dışında kalan diğer tüm ihracat rejimine konu gümrük beyannamelerinde geçerli olmak üzere, 15.05.2019 tarihine kadar ve 15.05.2019 tarihi itibarıyla yapılacak işlemler hk.
2.27.04.201930757İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tohumluk olmayan ayçiçeği tohumunun çerezlik olmayanlarının ithalatında 450 ABD Doları/ton olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe eklenen dipnotla 1 Şubat-1Temmuz tarihleri arasındaki dönemde 380 ABD Doları/ton olarak uygulanır.
3.27.04.201930757Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
2011/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ile düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulunun adı, Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu olarak değiştirilerek yeniden oluşturulmuştur.
4.27.04.201930757Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişkilk yapılmıştır.
5.26.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2019 tarihli ve 43838854 sayılı yazısı (Kıymet Bildirim Formu)
Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında 0103 kodlu Kıymet Bildirim Formuna ilişkin belge kodu ile ilgili düzenlemeler hk.
6.24.04.201930754Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
7.20.04.20193075110 Aralık 1991 Tarihli EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma ile Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009)
EFTA Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması tarafından kurulan Türkiye-EFTA Komitesinin menşeli ürünler Arasında Anlaşma EFTA Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının menşeli ürünler kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol B sini değiştiren 1/2017 sayılı Kararı hk.
8.19.04.201930750Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)
5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 30.000.000 m2 miktarı için % 0 oranında ilave gümrük vergisi oranı uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.
9.19.04.201930750Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 985)
Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye ile Katar Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, ...)
10.18.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2019 tarihli ve 43659023 sayılı yazısı (NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) uygulamasına 17.06.2019 tarihinde başlanacağı hk.)
Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacağı bildirilen NCTS uygulamasında yapılan düzenlemeye, 17.06.2019 tarihinde başlanacaktır.
11.18.04.201930749İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)
İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7214.20 gtip lu ürünlerin Diğer Ülkeler (DÜ) gümrük vergisi kolonuna ...Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi %30 uygulanır... şeklindeki (6) nolu dipnot eklenmiştir.
12.18.04.201930749İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Bakır döküntü ve hurdaları eklenmiştir.
13.18.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2019 tarihli ve 43195801 sayılı yazısı (Rusya Federasyonuna İhracatta Karantina İhlalleri Konusunda Alınacak Önlemler)
Rusya Federasyonuna ihracatta karantina ihlalleri konusunda alınacak önlemler hk.
14.18.04.201930749Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 32)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
15.18.04.2019 Genelge No: 2019/15 (TPS-Özel Fatura)
KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar.(TPS-Özel Fatura)
16.17.04.201930748Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 951)
0701.90 tarife pozisyonundaki patateslerin ithalatında açılan tarife kontenjanı dönemi sonu 20/04/2019 tarihinden 31/05/2019 tarihine uzatılmıştır.
17.17.04.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/04/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 17/04/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
18.16.04.201930747TS EN ISO 14890 Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/12)
TS EN ISO 14890 (Haziran 2013) Konveyör Bantları-Genel Amaçlar İçin-Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Tekstil Karkaslı Konveyör Bantlarının Özellikleri standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
19.16.04.201930747TS 1026-77 Bağlama Elemanları-Altıköşe Somunlar-Bölüm 77: Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı, Şapkalı-Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/14)
TS 1026-77 (Aralık 2017) Bağlama Elemanları-Altıköşe Somunlar-Bölüm 77: Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı, Şapkalı-Mamul Kalitesi A ve B standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
20.16.04.201930747TS 1030 Tapalar-Metrik İnce Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/15)
TS 1030 (Ocak 2018) Tapalar-Metrik İnce Vidalı standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
21.16.04.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 16/04/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 16/04/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
22.15.04.2019 Genelge No: 2019/14 (Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi)
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınması hk.
23.13.04.201930744Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Kararın 23 üncü maddesi ile getirilen ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması komitesi kurma yükümlülüğüne ilişkin açıklamalar hk.
24.13.04.201930744Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SVGM: 2019/2)
14/1/2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
25.12.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.04.2019 tarihli ve 43466596 sayılı yazısı (2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan Formu ile oksijen tüplerinin de başka gemiye teslimi hk.)
Seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait oksijen tüplerinin de 2014/20 sayılı Genelge çerçevesinde sözlü beyan formu ile tamir veya bakımını müteakip başka bir gemiye teslim edilebileceği hk.
26.12.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.04.2019 tarihli ve 43453819 sayılı yazısı (YKTS-Grup Şirketi Çalışanı Düzenlemesi)
Holding bünyesinde Grup Şirketi Çalışanlarında doğrudan temsil yetkisi verilmesi durumunda Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde vekalet girişi
27.12.04.201930743İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11)
Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcılar için 2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İtalya Ariston Thermo S.p.A. firması için değiştirilerek, diğerleri için uygulanmakta olan önlemlerin aynen devam edilmesine karar verilmiştir.
28.12.04.201930743İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12)
Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
29.12.04.201930743İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)
ÇHC menşeli 9613.10.00.00.00 GTİP’li tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, 9613.20.00.00.11 GTİP i altında yer alan ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları, 9613.20.00.00.19 GTİP’i altında yer alan doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar) ve 9613.90.00.00.11 GTİP altında yer alan plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin) ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
30.12.04.201930743Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine (A) VE (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI ile ilgili (Ç) bölümü eklenerek; ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerine ilişkin açıklamalar getirilmiştir.
31.11.04.201930742Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2015 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 892)
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2015 Yılına Ait Değişikliklerin onaylanması hk.
32.11.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2019 tarihli ve 43418114 sayılı yazısı (İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı)
İhtisas gümrüğü uygulamasına kapsamında yer alıp, AB den A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve İlave Gümrük Vergisi veya Ek Mali Yükümlülüğe tabi olan bir eşyanın serbest dolaşıma girişinde, tedarikçi ve ihracatçı beyanının Menşe belgesi yerine geçtiği hk.
33.10.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli ve 43353343 sayılı yazısı (PVC yer kaplamaları ithalatında ekspertiz raporunun geçerlilik süresi hk.)
PVC yer kaplama ithalatında göndericisi, ithalatçısı ve GTİP bilgilerinin aynı kalması halinde ekspertiz raporunun bir yıl geçerli olduğu hk.
34.10.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli ve 43360047 sayılı yazısı (Kağıtsız Gümrük-DİR Belgeleri)
Gümrük beyannamesinin 44 no.lu Vergi ve Dokumanlar alanında 0253 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kağıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmayacağından söz konusu belgelerin BİLGE Sisteminde kullanımı 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırılması hk.
35.10.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli ve 43342563 sayılı yazısı (Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi)
KEP yoluyla gönderilen bir tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hk.
36.10.04.201930741Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 864)
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
37.10.04.201930741Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 865)
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Sekreterya hizmetleri başlıklı 5 inci maddesinde yer alan Başbakanlık ibareleri Adalet Bakanlığı; Yürütme başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan Başbakan ibaresi de Cumhurbaşkanı olarak değiştirilmiştir.
38.10.04.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/04/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 10/04/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
39.10.04.201930741Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
40.08.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2019 tarihli ve 43296139 sayılı yazısı (İhtirazi Kayıtla Beyanda Bulunan Firmalar hk.)
İhtirazi kayıtla beyanda bulunan firmaların istatistik listesinin gönderilmesi hk.
41.08.04.2019 Genelge No: 2019/12 (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi)
Varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hk
42.08.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2019 tarihli ve 43295870 sayılı yazısı (Manuel Kapatma İşlemleri)
03.04.2019 tarihi ve sonrasında gelen ve beyan dışı ödeme nedeniyle kapanmayan beyannameler için manuel kapatma talebi içeren yazıların hiçbir suretle kabul edilmeyeceği hk.
43.08.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2019 tarihli ve 43307574 sayılı yazısı (İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Niğde Gümrük Müdürlüğü MEDOS kaşe kayıt kodları hk.)
Dolaşım belgeleri MEDOS Kaşelerinde İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün 341453 (Geçici olarak 340300), Niğde Gümrük Müdürlüğünün 062300 (Geçici olarak 061600) kodu ile kaydedildiği hk.
44.07.04.201930738İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 863)
0703.10.19.00.11 gtipli Kuru Soğanın SIFIR gümrük vergisi oranı 31.03.2019 tarihinden 30.04.2019 tarihine uzatıldı.
45.06.04.201930737Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemesi hk.
46.05.04.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.04.2019 tarihli ve 1121294 sayılı yazısı (Yem İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmesi)
Yem ihracatında 30.06.2019 tarihine kadar Ön İzin Belgesi düzenlenmeyecek ürün listesi hk.
47.05.04.2019 Genelge No: 2019/13 (Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi)
Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisinin Tek Pencere Sistemine alınması hk.
48.05.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2019 tarihli ve 43267771 sayılı yazısı (Kağıtsız Gümrük Projesi hk.)
10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde 15.04.2019 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde kağıtsız ihracat işlemlerinin nasıl yürütüleceği, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde 08.04.2019 tarihinde, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 09.04.2019 tarihinde 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde pilot uygulamaya başlanılacağı hk.
49.05.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2019 tarihli ve 43088254 sayılı yazısı (EFT/Havale İle Yapılan Ödemeler)
Tahsilat Takip Programının Ek Tahakkuk, Ceza ve Tecil Taksitlendirme Modüllerinde üretilen kararlara ilişkin tahsilatların EFT ve havale yolu ile yapılmasına 15.04.2019 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.
50.05.04.2019 Genelge No: 2019/11 (TPS-Taahhütname)
2019/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüsünce düzenlenen taahhütnamenin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk
51.05.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2019 tarihli ve 43162637 sayılı yazısı (NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) hk.)
Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik NCTS uygulamasında yapılan düzenlemenin 15.04.2019 tarihinde devreye alınacağı hk.
52.04.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 43194426 sayılı yazısı (NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat))
İhracat NCTS transit işlemlerinde otomatik Teminat Hesabının devreye alınacağı ile GUA_USE teminat tescil ve muayene tamamlandı meşruhatı hk.
53.04.04.201930735Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
54.04.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 43202274 sayılı yazısı (Kağıtsız Gümrük Projesi hk.)
10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde 15.04.2019 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde kağıtsız ihracat işlemlerinin nasıl yürütüleceği hk.
55.04.04.2019 Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (2019 Revize)
Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, tektip, çok girişli, ödül ve benzeri.) geçiş belgelerinin, Bakanlıktan C türü, L2 ve M2 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgesinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli taşıtlara dağıtımı hk
56.03.04.201930734TS EN 10056-1 Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/8)
TS EN 10056-1 (Mart 2017) Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
57.03.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2019 tarihli ve 43318655 sayılı yazısı (Araç üretiminde kullanılacak demonte olarak getirilen ürünler için TSE Uygunluk Yazısına gerek olmadığı hk.)
Araç üretiminde kullanılacak demonte olarak getirilen ürünler için TSE tarafından düzenlenecek Uygunluk Yazısına gerek olmadığı hk.
58.03.04.201930734TS EN 16983 Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar (Aralık 2016) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/9)
TS EN 16983 (Aralık 2016) Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
59.03.04.201930734TS 2793 Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/10)
TS 2793 (Nisan 2017) Tekstil-Yünlü Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler standardı imalat piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
60.03.04.201930734TS EN 1765 Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak İçin-Hortum Takımlarının Özellikleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/4)
TS EN 1765 (Aralık 2016) Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
61.03.04.201930734İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)
Bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
62.03.04.201930734TS 1029 Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/1)
TS 1029 (Mart 2017) Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
63.03.04.2019 2019/2 sayılı İç Genelge (Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devri)
Tahsil Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Yetki Devrine ilişkin İç GENELGE.
64.03.04.201930734Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) in 8 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşyanın ithalinde, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında izin belgesi aranmaz; 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile de; Tebliğ eki Ek-2 de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşyanın ithalinde bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez.
65.02.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2019 tarihli ve 43077635 sayılı yazısı (Tercihsiz Menşe Uygulaması - Danimarka)
Tercihsiz Menşe Uygulamasında Danimarka tarafından elektronik menşe şahadetnamesi düzenlemeye başladığı hk.
66.02.04.201930733Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletleri başlıklı 8 inci maddesine fıkra eklenmiştir.
67.01.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2019 tarihli ve 43095882 sayılı yazısı (Güney Kore menşeli dampinge karşı soruşturmanın kayda alma düzenlemesinin teminata bağlanma şeklinde uygulanması hk.)
Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife pozisyonlu diğerleri tanımlı eşya ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı başlatılan soruşturma tamamlanıncaya kadar kayda alma düzenlemesinin teminata bağlama şeklinde uygulanması hk.
68.01.04.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2019 tarihli ve 43089277 sayılı yazısı (Kağıtsız Gümrük- ATA Karneleri hk.)
Kağıtsız Gümrük ATA Karnelerinin ihracat beyannamelerine 0701 önceki rejime ilişkin TCGB üzerinden 2600 rejim kodlu beyanname ilişkilendirilmesi hk.