DUYURULAR

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

İStanbul,21.03.2019

ÜLKEMİZİN  GTS programından çıkarılmasıyla birlikte programdan yararlanan ihracatçılarımızın ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat projeksiyonları hakkında değerlendirmelerinin 22 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER


T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; 16 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından;

-Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığı,

-Gözden geçirme sürecinin 4 Mart 2019 tarihinde tamamlandığı ve kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracatındaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları olduğuna atıfla ülkemizin program dışı bırakılacağının açıklandığı,

-ABD mevzuatı (Trade Act) uyarınca ihracatçılarımızın açıklamadan itibaren en az 60 gün boyunca (3 Mayıs 2019 tarihine kadar) GTS'den yararlanmaya devam edebileceği bildirilmektedir.

Ülkemizin GTS programından çıkarılması neticesinde ihracatçılarımızın tabi olacakları gümrük vergilerini gösterir 2019 yılı ABD tarife cetvelinin ("General” adlı sütun) EK 1'de, ABD'nin GTS kapsamında ülkemizden ithal ettiği ürünler listesinin (https://dataweb.usitc.gov/ adresinden temin edilen) EK 2'de ve TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi görüşünün EK 3'te iletildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen ülkemizin GTS programından çıkarılmasıyla birlikte programdan yararlanan ihracatçılarımızın ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat projeksiyonları hakkında değerlendirmelerinin 22 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK-1: ABD 2019 Tarife Cetveli (3889 sayfa)
EK-2: ABD'nin GTS Kapsamında Türkiye'den İthal Ettiği Ürünler (20 sayfa)
EK-3: TİM Genelleştirilmiş Tarife Sistemi Görüşü (4 sayfa)
EK-4: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK 1 - ABD_2019_Tarife_Cetveli.pdf 12.028,52 KB İndir
EK 2 - ABD’nin GTS kapsaminda Turkiye’den Ithalat Urunleri.pdf 106,19 KB İndir
EK 3 - TIM - Genellestirilmis Tercihler Sistemi Gorusu.pdf 365,25 KB İndir
EK 4 - Form.doc 34,50 KB İndir