DUYURULAR

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.03.2019 - 31.03.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.22.03.201930722Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın I sayılı listesinin 9 uncu maddesinin sonuna yapılan ekleme ile; ikinci el otomobil ticaretindeki KD) uyuşmazlığı sorununun çözümüne ilişkin, ikinci el otomobil alınırken ödenen KDV oranı satılırken de geçerli olacak şekilde düzenleme yapıldı.
2.21.03.201930721Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)
Konutlardaki KDV ve tapu harcı indirimi süresi 31/12/2019 tarihine; otomobil, mobilya ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimi süresi 30/6/2019 tarihine uzatıldı.
3.20.03.201930720Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)
97 Seri nolu Gümrük Genel Tebliği kapsamında düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Kırşehir Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
4.20.03.201930720Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 Tarihli ve 8480 Sayılı Kararı
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında yapılacak lisans başvurularına açıklık getirilmesi hk.
5.19.03.201930719İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)
2017/24 sayılı Tebliğ kapsamındaki Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP li DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, söz konusu ürünün karışım veya bileşik haline getirilmek suretiyle değişikliğe uğratılarak 3812.20.90.00.00 GTİP altında ithal edilmesi yoluyla etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
6.16.03.201930716Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 838)
1 Eylül 2018 tarihinde Bişkekte imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının onaylanması hk.
7.15.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2019 tarihli ve 42633713 sayılı yazısı (2018/11973 sayılı Karar Kapsamında Menşe Tevsiki)
2018/11799 sayılı Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe veya muhtelik Kararlar kapsamında ilave gümrük vergisine tabi eşyanın, aynı zamanda 2018/11973 sayılı Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe tabi olması ve A.TR Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girişinde aranacak belge hk.
8.14.03.201930714İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2015/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile gözetim uygulamasına tabi 8431.49.20.29.00 gtipli Diğerleri altında yer alan ekskavatör paletleri gözetim kapsamından çıkartılmıştır.
9.14.03.201930714Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli Protokol I, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli Protokol III ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 821)
1 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I in yerini alan 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sini değiştiren 17 Ocak 2017 tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya eklenen Hizmet Ticareti hakkında 30 Ocak 2018 tarihli Protokol III ün onaylanması hakkında Karar
10.14.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.03.2019 tarihli ve 42513799 sayılı yazısı (TRT Bandrolü / Yürütmenin Durdurulması Kararı)
Danıştay 10 uncu Dairesinin 20.02.2018 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararı çerçevesinde, TRT bandrolüne tabi eşya ithalatına ilişkin gerek cari işlemler esnasında gerekse geriye dönük (sonradan kontrol/ikincil kontrol) işlemlerde; ek tahakkuk, para cezası, tahsili, iptali ve uzlaşma durumları hk.
11.14.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.03.2019 tarihli ve 42562074 sayılı yazısı (TIR Karnesi Kapsamında Tütün Taşımacılığı Hk)
Tütün içersin içermesin tütün yerine geçen maddelerin TIR Karnesi kapsamında taşınamayacağı hk.
12.14.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.03.2019 tarihli ve 42592941 sayılı yazısı (Alkollü İçki İhracatında Bandrol Uygulaması)
Üreticisi tarafından doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen alkollü içkilerin ÖTV istisnası kapsamında olması sebebiyle bu ürünler üzerine bandrol uygulanmaması, ancak, doğrudan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilmeksizin bu alanlarda satılmak üzere aracılara teslim edilen alkollü içkilere ise bandrol uygulanması gerekmektedir.
13.13.03.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca 13/03//2019 tarihinden itibaren Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 13/03/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
14.11.03.201930711Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
815 sayılı Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, patates ithalatında açılan toplam 200.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları.
15.11.03.201930711Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)
0701.90 gtipleri altında sınıflandırılan patateslerin ithalinde 20.04.2019 tarihine kadar kullanılmak üzere 200.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi %0 uygulanır.
16.10.03.201930710Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı başlıklı 24 üncü maddesinde ve Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlarının Listesi başlıklı EK-II sinde değişiklik yapılmıştır.
17.10.03.201930710Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliğ
Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin EK-II sinin A Listesi başlıklı (a) bendinde belirtilen cihazların ortak teknik özellikleri hk.
18.09.03.201930709İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)
Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
19.09.03.201930709İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2007/25 sayılı Tebliğ kapsamında 4015.19.00.00.11 gtipli Ev işlerinde kullanılan eldivenlerde gözetim uygulaması kaldırıldı.
20.08.03.2019 Genelge No: 2019/7 (TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi Veterinerlik Ürünleri))
Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından düzenlenen ve onaylanan 1011 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 12.03.2019 tarihinden itibaren TPS kapsamına alınmıştır.
21.08.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2019 tarihli ve 42408480 sayılı yazısı (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hk)
E-teminat mektubu için gerek servisleri hazır olmayan bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçemeyen bankalarca kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarının kabulü hk.
22.08.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2019 tarihli ve 42411026 sayılı yazısı (Halon 1201 ve 1301 gazı içermeyen yangın tüpü ihracatının çevre ve şehircilik iznine gerek olmadığı hk.)
2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP li maddeleri, yani Halon 1301 ve Halon 1201 gazlarını içermeyen 8424.10 GTP li yangın tüpü ihracatının çevre ve şehircilik iznine gerek olmadığı hk.
23.06.03.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 06.03.2019 tarihli ve 42294115 sayılı yazısı (Yetkisiz İş Takibi)
Yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin talimatlara titizlikle uyulması, talimatlara aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari işlemin yapılması hk.
24.06.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.03.2019 tarihli ve 42314962 sayılı yazısı (Transit Beyanlarında Damga Vergisi)
Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda (DEC_REJ (IE016)) Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaması hk.
25.05.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.03.2019 tarihli ve 42267987 sayılı yazısı (Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanımı)
Gümrük beyannamesinde düzeltme yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir kontenjan olması durumunda söz konusu kontenjanın kullandırılmasında bir mahsur olmadığı hk.
26.05.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.03.2019 tarihli ve 42277486 sayılı yazısı (IDEF-2019 Fuarı)
IDEF-2019 Fuarı kapsamında basitleştirilmiş işlemler ve ihtisas gümrük uygulamasında istisna hk.
27.04.03.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 04.03.2019 tarihli ve 42225699 sayılı yazısı (Ambar Sayımları)
Ambar sayımlarında personel yer değişikliği veya yetersiz olmaları durumunda aday memurların da görevlendirilebilmesi hk.
28.03.03.201930703Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı.
29.02.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2019 tarihli ve 42187173 sayılı yazısı (TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni)
Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS-IRIS belgesi ile yapılan işlemlerin 04.02.2019 itibari ile BİLGE Sisteminde 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirildiği hk.
30.01.03.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarihli ve 42122229 sayılı yazısı (Tasfiye Edilecek Araçlara İlişkin Tescil İşlemlerinin Noterlerce Yapılması)
Tasfiye edilecek araçlara ilişkin tescil işlemlerinin noterlerce yapılacağı; AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk) belgesi aranmayacağı hk.
31.01.03.201930701Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları hk.
32.01.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarihli ve 42179660 sayılı yazısı (Araç Tescil İşlemlerinin Devri)
Araç hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri ile muvafakat işlemlerinin yanısıra araç tescil işlemlerinde satış iptalleri ve hurdayı geri alma işlemlerinin de, Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından yapılacağı hk.