DUYURULAR

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.03.2019 - 31.03.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.13.03.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca 13/03//2019 tarihinden itibaren Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 13/03/2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
2.11.03.201930711Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
815 sayılı Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, patates ithalatında açılan toplam 200.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları.
3.11.03.201930711Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)
0701.90 gtipleri altında sınıflandırılan patateslerin ithalinde 20.04.2019 tarihine kadar kullanılmak üzere 200.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi %0 uygulanır.
4.10.03.201930710Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı başlıklı 24 üncü maddesinde ve Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlarının Listesi başlıklı EK-II sinde değişiklik yapılmıştır.
5.10.03.201930710Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliğ
Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin EK-II sinin A Listesi başlıklı (a) bendinde belirtilen cihazların ortak teknik özellikleri hk.
6.09.03.201930709İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)
Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
7.09.03.201930709İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2007/25 sayılı Tebliğ kapsamında 4015.19.00.00.11 gtipli Ev işlerinde kullanılan eldivenlerde gözetim uygulaması kaldırıldı.
8.08.03.2019 Genelge No: 2019/7 (TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi Veterinerlik Ürünleri))
Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından düzenlenen ve onaylanan 1011 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 12.03.2019 tarihinden itibaren TPS kapsamına alınmıştır.
9.08.03.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2019 tarihli ve 42408480 sayılı yazısı (E-Teminat Mektubu Uygulaması Hk)
E-teminat mektubu için gerek servisleri hazır olmayan bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçemeyen bankalarca kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarının kabulü hk.
10.03.03.201930703Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı.
11.01.03.201930701Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları hk.