DUYURULAR

ALTUNBAŞAK A.Ş MEVZUAT ŞUBESİ

01.01.2019 - 31.01.2019 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

SıraR.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet
1.31.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 41253320 sayılı yazısı (TIR Transit Takip Programı ve TIR Muayene Onay Programında Düzenlemeler)
TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR/Transit Takip Programı ve TIR Muayene Onay Programında yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 26/02/2019 tarihinde tüm gümrük idarelerinde devreye alınacağı, TIR/Transit Takip Programı ve TIR Muayene Onay Programı için hazırlanan kullanıcı rehberinin uygulama başlamadan önce iletileceği hk.
2.31.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 41254325 sayılı yazısı (Üzümlü Gümrük Müdürlüğünde verilen gümrük hizmetinin, ikinci bir talimata kadar durdurulması hk.)
Üzümlü Gümrük Müdürlüğünde verilen gümrük hizmeti, son dönemde bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.
3.30.01.2019 Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2019/1 sayılı Genelgesi (Yürürlükten Kalkan Genelgeler hk.)
GTB-İRİS in usul ve esaslarını gösteren 2016/2 ve 2016/4 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması hk.
4.30.01.201930671Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7162
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır. (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu...)
5.30.01.201930671Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli Protokol I, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli Protokol III ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7160
1 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I in yerini alan 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sini değiştiren 17 Ocak 2017 tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya eklenen Hizmet Ticareti hakkında 30 Ocak 2018 tarihli Protokol III ün onaylanması hk.
6.29.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.01.2019 tarihli ve 41192098 sayılı yazısı (Yeni Gümrük Kanunu Taslağı)
Yeni Gümrük Kanunu Taslağının ggm.ticaret.gov.tr web adresinde yayınlandığı, taslağa ilişkin görüş ve önerilerin 15.02.2019 tarihine Kadar Ticaret Bakanlığına bildirilmesi hk.
7.29.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.01.2019 tarihli ve 41153522 sayılı yazısı (Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması - 2018/13 Sayılı Genelge hk.)
Serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın, gümrüksüz satış mağazası ya da deposuna 7200 rejim kodlu beyanname kullanılarak alınması hk.
8.29.01.2019 Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 29.01.2019 tarih ve 41172025 sayılı tasarruflu yazısı (KDS Taşra Rapor Oluşturma Yetkisi)
Karar Destek Sistemi (KDS) Taşra Rapor Oluşturma yetkisi hk.
9.29.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.01.2019 tarihli ve 41195631 sayılı yazısı (Ulaştırma İş ve İşlemleri - İletişim Bilgileri)
İzin Geçiş Belgeleri ve Yolcu Taşımacılığı ile ilgili işlemler için Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri.
10.29.01.201930670Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesi hk.
11.29.01.201930670Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2018/52)
Çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususların belirlemesi hk.
12.26.01.201930667Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatlarının belirlenmesi. (2019 yılı)
13.25.01.2019 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 25.01.2019 tarihli ve 41069269 sayılı yazısı (2018/1 Sayılı İthalat Tebliği Kapsamında Yapılan Kontroller-TPS Faz3)
2018/1 Sayılı İthalat Tebliği TPS FAZ3 aşamasında işlem görmesi esnasında gümrük idarelerince sistemsel kontrolün yanı sıra belirli bir süre manuel kontrollerin de yapılması; bu kontroller sonucunda herhangi sorunla karşılaşılması halinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi hk.
14.25.01.201930666Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar başlıklı 11/A maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL den, 120,000 TL ye çıkarıldı.
15.25.01.201930666Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki Standart Yakıt Deposu tanımına (son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi) ibaresi eklenmiştir.
16.25.01.2019 Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 25.01.2019 tarihli ve 41078057 sayılı yazısı (İthalat Denetimi)
İthalatta denetimi gerçekleştirilen ürün gruplarına ilişkin Tebliğlerde 2019 yılında yapılan değişiklikler, Ticaret Bakanlığı web sayfasında Ürün Güvenliği menüsünde İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri ve TAREKS başlığı altında yer alan İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları sayfasında yayınlandığı hk.
17.25.01.2019 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.01.2019 tarihli ve 41102720 sayılı yazısı (İstanbul, Doğu-Batı Marmara ve Trakya GTB Müdürlüklerine kayıtlı GM nin 28/02/2019 tarihine kadar İGMD ne bildirimi)
İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 28/02/2019 tarihine kadar İGMD Derneğine bildirimde bulunulması gerekmektedir.
18.23.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.01.2019 tarihli ve 40639295 sayılı yazısı (Meyve, Sebze ve Konsantrelerinde ÖTV Uygulaması hk.)
Meyve suları, sebze suları ve konsantrelerinde tahlil metodları, tarife tespiti ve ÖTV uygulaması hk.
19.23.01.201930664Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)
Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
20.22.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.01.2019 tarihli ve 40949909 sayılı yazısı (Transit Rejimine Konu Eşyaya Uygulanan ATS Hk.)
Transit Rejimine konu eşyalara uygulanan ATS nin transit süresine etkisi hk.
21.22.01.2019 Genelge No: 2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge)
Kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak Gümrük İdarelerince Genelgede belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır.
22.22.01.201930663Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları ile ilgili geçici 33. madde eklenmiştir.
23.22.01.201930663TS EN 853 Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten - Tel Örgü Takviyeli - Hidrolikte Kullanılan - Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/5)
TS 6387 EN 853 Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten - Tel Örgü Takviyeli, Hidrolikte Kullanılan - Özellikler standardı iptal edilmiş; yerine TS EN 853 (Ekim 2015) Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten - Tel Örgü Takviyeli - Hidrolikte Kullanılan - Özellikler standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
24.22.01.201930663TS EN 854 Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten Tekstil Takviyeli - Hidrolik Tip - Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/6)
TS 6388 EN 854 Hortum ve hortum takımları - Lastikten tekstil takviyeli - Hidrolik tip - Özellikler standardı iptal edilmiş; yerine TS EN 854 (Ekim 2015) Hortum ve hortum takımları - Lastikten tekstil takviyeli - Hidrolik tip - Özellikler standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
25.21.01.2019 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.01.2019 tarihli ve 40903646 sayılı yazısı (Sağlık Kurulu Raporları 2013/37 sayılı Genelge - 70 yaş ve üzerinde olan dolaylı temsilciler)
01/01/2019 tarihi itibariyle 70 yaş ve üzerinde olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının 2013/37 sayılı Genelgede bahsi geçen Sağlık Raporlarını Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği hk.
26.21.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.01.2019 tarihli ve 40754073 sayılı yazısı (Karabiber ithalatında kıymet araştırması)
Karabiber ithalatına ilişkin beyannamelerde kıymet araştırmasına konu edilecek istatistiki kıymet hk.
27.19.01.201930660İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)
2018 yılının ikinci yarısında süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2019 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını ilanı hk.
28.19.01.201930660İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
555 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
29.18.01.201930659Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 28)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
30.18.01.201930659Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.18.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.01.2019 tarihli ve 40720363 sayılı yazısı (Tıbbi Olmayan Aseptik Dolum Torbası KDV Oranı)
3923.21.00.00.11, 3923.21.00.00.19, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11 ve 3923.29.90.00.19 GTİP inde beyan edilerek ithal edilen ancak tıbbi olmayan aseptik torbalarının KDV oranının % 8 olması gerektiği hk.
32.18.01.2019 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 18.01.2019 tarihli ve 62629 sayılı özelgesi (2009.39.19.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.)
Diğerleri- Brix Değeri 20 yi Geçen Fakat 67 yi Geçmeyenler -Net 100 kg. Ağırlık Başına Kıymeti 30 Euro yu Geçenler tanımlı malın 2009.39.19.00.00 G.T.İ.P numarasında sınıflandırılması durumunda ithalatının % 6,7 oranında ÖTV ye tabi olduğu hk.
33.18.01.201930659Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7161
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik (3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun... ve diğer bazı kanunlar)
34.17.01.201930658Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler, Lisans başvurusu, Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması, Lisans bedelleri, Lisans tadili, Süre uzatımı, Lisansların sona ermesi ve iptali, LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri...).
35.17.01.201930658Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/50)
2003/42 sayılı Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinde yer alan spor gıdalarının ürün özelliklerine ve etiket uyarılarına ekleme yapılmıştır.
36.17.01.2019 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 17.01.2019 tarihli ve 58539 sayılı özelgesi (8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.)
8528.71.99.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki Sending Box (MCTRL300 Led Display Controller) isimli malın ithalatının % 6,7 oranında ÖTV ye tabi olduğu hk.
37.16.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2019 tarihli ve 40797553 sayılı yazısı (Yurtdışına Ayni Sermaye İhracatı)
Ayni sermaye ihracatında Yurt Dışına Ayni Sermaye İhracı Bilgi Formunun doldurularak doğrudan Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
38.16.01.201930657Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650)
2002.90.11, 2002.90.31 ve 2002.90.91 gtipleri altında sınıflandırılan Bazı sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş domateslerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
39.16.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2019 tarihli ve 40695560 sayılı yazısı (3824.99.96.90.68 GTİP li eşya ithalatında ÖTV işlemleri hk.)
3824.99.96.90.68 Diğerleri GTİP kapsamında yer alan eşyanın ithalatında ÖTV mevzuatı uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, 27/3/2018 tarihinden itibaren anılan GTİP kapsamında teminat alınmaksızın ve/veya EK-11 bilgi formu gönderilmeyen işlemlerin tespit edilerek bu şekilde işlem gören beyannameler kapsamı eşya için ÖTV mevzuatı uyarınca gerekli teminatın alınması ve EK-11 bilgi formları ile birlikte ilgili vergi dairelerine iletilmesi hk.
40.16.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.01.2019 tarihli ve 40782648 sayılı yazısı (Libyaya Askeri Eşya İhracında Uyulacak Usuller)
Libyaya askeri eşya ihracında uyulacak usuller hk.
41.16.01.201930657Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649)
0713, 1001, 1003, 1005 ve 1006 gtiplu hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
42.16.01.201930657İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 651) (Bazı ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi)
İthalat Rejimi Kararı II sayılı listede yer alan ve Karar eki tabloda gtipleri bildirilen tek kat pamuk ipliği, sentetik filament iplikleri (naylondan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler hariç), sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.
43.16.01.201930657Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
44.15.01.201930656İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 607)
0703.10.19.00.11 gtip te yer alan kuru soğanın gümrük vergisi 28.02.2019 tarihine kadar sıfırlandı.
45.15.01.201930656TS ISO 3315 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları Boyutlar ve Deneyler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS 2018/3)
TS ISO 3315 Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları - Boyutlar ve Deneyler standardı iptal edilmiş; yerine TS ISO 3315 (Ağustos 2015) Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları - Boyutlar ve Deneyler standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
46.15.01.201930656Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
68 sayılı Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğde yer alan ...Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını... ibareleri ...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını... şeklinde değiştirilmiştir.
47.15.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli ve 40727863 sayılı yazısı (Beyanname Görüntüleme Hk.)
Dahilde işleme, geçici ithalat, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimleri kapsamında gümrük idaresince verilen izinler kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesini teminen BİLGE sisteminde beyanname görüntülenebilmesine ilişkin yapılan değişikliklerle; E-Belge bilgileri ekranında TCGB'ler arasında hızlı geçiş yapılabilmesine, aynı TPS ID ile işlem gören TCGB lerin gümrük idaresi ayrımı olmaksızın görüntülenebilmesine, ilk rejime ilişkin TCGB ve önceki rejime ilişkin TCGB lerin gümrük idaresi ayrımı olmaksızın görüntülenebilmesine imkan sağlanmıştır.
48.15.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli ve 40750187 sayılı yazısı (Süs Bitkileri İthalatı hk.)
14 Şubat, 8 Mart, Anneler Günü öncesinde süs bitkileri ve kesme çiçek ithalatında düşük kıymet ve miktar beyanında bulunulması ihtimaline karşı dikkat edilmesi gerektiği hk.
49.15.01.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli 40742741 sayılı yazısı (İhbar Değerlendirme Yönergesi)
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün İhbar Değerlendirme Yönergesi yürürlüğe girmiştir.
50.15.01.201930656Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Söküm Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 2 nci maddesinde değişiklik yapılmış; Yönetmelikte geçen ...Denizcilik Müsteşarlığını... ibareleri ...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını... şeklinde değiştirilmiş ve Gemi Söküm Yetki Belgesi Örneği başlıklı ekinde değişiklik yapılmıştır.
51.15.01.201930656Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmış; Yönetmelikte geçen ...Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını... ibareleri ...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını... şeklinde değiştirilmiştir.
52.15.01.201930656Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
53.15.01.201930656Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
54.15.01.201930656Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
55.15.01.201930656Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
56.15.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli ve 40521492 sayılı yazısı (ABD menşeli kraftlayner kağıt ithalatında damping vergisine ilişkin Danıştay Kararlarının İPTAL EDİLDİĞİ hk.)
ABD menşeli kraftlayner kağıt ithalatında damping vergisine ilişkin Danıştay Kararlarının İPTAL EDİLDİĞİ hk.
57.15.01.201930656Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddrlerinde değişiklik yapılmıştır.
58.15.01.2019 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarih ve 40669126 sayılı yazısı (Tercihsiz Menşe Uygulaması- Fransa ve İsviçre)
Tercihsiz menşe uygulamasında Fransa ve İsviçre yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi hk.
59.15.01.2019 Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.01.2019 tarihli ve 40765742 sayılı yazısı (İthalat Denetimi)
2019/8 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine YENİ eklenen 8517.62.00.90.00 Diğerleri isimli ürünlerden SADECE akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar TAREKS DENETİMİNE TABİ olacak; bunun dışındaki ürünler için kapsam dışı beyanı yapılacaktır.
60.12.01.201930653İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)
ÇHC menşeli 6301.40, 6301.90, 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan battaniyelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
61.12.01.201930653İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan sentetik filament demetleri (akrilik veya modakrilik olanlar) ithalatına yönelik başlatılan sübvansiyon soruşturması, yerli üretim dalı tarafından yapılan sübvansiyon soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz olarak kapatılmıştır.
62.12.01.201930653İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/11) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan akrilik veya modakrilik olanlar ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması, yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz olarak kapatıldı.
63.11.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.01.2019 tarihli ve 40603242 sayılı yazısı (2017 Yılı Sayıştay Denetimi (Yolluk İşlemleri))
2017 Yılı Sayıştay Denetimi (Yolluk İşlemleri) Yolluk ücretinin global veya toplu tahsil edilmemesi hk.
64.11.01.2019 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.01.2019 tarihli ve 40419215 sayılı yazısı (Tek Pencere Sistemi-Belge Süre Sonu)
TPS üzerinden düzenlenen belgelerde süre sonu tarihinin güncellenebilmesi ile ilgili; belgenin kullanıldığı son gümrük beyannamesi tescil tarihinden önceki bir tarihe çekilmemesi kaydıyla TPS-Belge Süre Sonu tarihinin geriye çekilmesine ilişkin teknik düzenlemenin yapıldığı hk.
65.11.01.2019 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 11.01.2019 tarihli ve 40667195 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk.)
Tüzel kişiliğe haiz YGM firmaları ile gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin elektronik tebligat adresleri ile Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülen Elektronik Tebligat Sistemine dahil olmaları ve bu durumu derneğe bildirmeleri hk.
66.11.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.01.2019 tarihli ve 40547046 sayılı yazısı (PVC Yer Kaplamaları İthalatı)
2018/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerinde belirtilen gözetim miktarından daha düşük olarak ithal edilmek istenen AB ülkeleri menşeli PVC Yer Kaplamaları ile ilgili olarak ikinci kalite veya tasnif dışı ürün gibi nitelik problemleri dikkate alınarak İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında İthalat Genel Müdürlüğünün izninin aranması gerekmektedir.
67.11.01.2019 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.01.2019 tarihli ve 40638162 sayılı yazısı (Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ Taahhütname)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ Taahhütnamenin TPS kapsamına alınması çalışmaları tamamlanana kadar, Gümrük Beyannamesinin tescili aşamasında manuel olarak ibraz edilebilmesi hk.
68.10.01.2019 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 10.01.2019 tarihli 40597939 sayılı yazısı (ATS Şifre İşlemleri Hk.)
Araç Takip Sisteminde çalışmayan personelin şifrelerinin iptal edilmesi hk.
69.10.01.201930651Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı görev ve yetkileri hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle, Ticaret Bakanlığı yapısında değişiklik olmuştur.
70.10.01.201930651TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/9)
TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ
71.10.01.2019 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2019 tarihli 40586665 sayılı yazısı (Hizmet Tarifesi Değişikliği)
Terminal ve Diğer Hizmetler Ücret Tablosu, Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu, Yolcu Beraberi Eşyanın Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu ve Özellikli Eşyanın Muhafaza Hizmetleri Ücret Tablosu yeniden değerleme oranında güncellenmiştir.
72.09.01.201930650Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/2)
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesi gereği 2019 yılı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri hk.
73.09.01.201930650Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/3)
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri hk.
74.09.01.201930650Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/4)
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile 26 ncı maddesine göre 2019 yılında uygulanacak uygunluk belgesi ve hizmet bedelleri hk.
75.09.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.01.2019 tarihli ve 40509608 sayılı yazısı (Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri)
Hava ve denizyolu çıkış özet beyanların aktarma yapılacak taşıma senetleri bölümünde Transit Ticaret ve Mahrece İade
76.09.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.01.2019 tarihli ve 40579784 sayılı yazısı (Ro-La Sınır Kapılarında UBAK Izin Belgesi Kullanımı)
Ro-La sınır kapılarında tren seferleri kullanılarak yapılan taşımalarda Türk plakalı taşıtlarda UBAK İzin Belgelerinin fotokopisi ile işlem yapabilecekleri hk.
77.09.01.201930650Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/5)
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince 2019 yılı için uygulanması gereken gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri hk.
78.09.01.201930650Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/7)
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2019 yılında hizmet bedelleri hk.
79.08.01.201930649Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 555)
4814.20, 4814.90.10 ve 4814.90.70.10.00 gtipleri altında sınıflandırılan duvar kağıdı ve bebzeri duvar kaplamalarının 5 ABD Doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere Tebliğde yer alan tabloda karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.
80.08.01.2019 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 tarihli ve 40534335 sayılı yazısı (YKTS Vekalet Toplu Giriş)
Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Vekalet Giriş ekranında bir firmaya bağlı dolaylı temsilci kayıtlarında aynı vekaletnamede kayıtların toplu şekilde yapılabilmesine ilişkin teknik düzenleme yapılmıştır.
81.08.01.2019 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 tarihli ve 40524634 sayılı yazısı (Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS))
Serbest bölgelerde yürütülen işlemlerin elektronik ortama alınmasını teminen Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) 14/01/2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hk.
82.08.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 tarihli ve 40497620 sayılı yazısı (Yeni Tescil Edilen Taşıtlar)
Yeni tescil edilen taşıtların 5 iş günü içinde faaliyet belgesine işletilmesi aksi taktirde cezai yaptırım uygulanacağı hk.
83.07.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.01.2019 tarihli ve 40373233 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında)
Dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin ne şekilde yapılacağı hk.
84.07.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.01.2019 tarihli ve 40405723 sayılı yazısı (Gümrük Vergilerinin Tahsiline İlişkin İşbirliği Ek Protokol hk.)
Gümrük Vergilerinin Tahsilatına İlişkin İşbirliği (Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) Protokolünde yapılan değişiklik hk.
85.07.01.2019 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 07.01.2019 tarih ve 40494731 sayılı yazısı (Türkiye-Malezya STA sı- Menşe Belgeleri İmza Sirküleri ve Mühür Örnekleri)
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması gereği 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tasdik edilecek olan menşe belgelerini Malezya tarafından imzalamaya yetkili olanların imza sirküleri ile mühür örnekleri Gümrük Portalındaki sisteme eklenmiştir.
86.05.01.201930646Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan Tütün içeren sigaralar (2402.20), Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar (2402.90.00.00.00), Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403) ve Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerin (2403.99.10.00.00) vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
87.05.01.2019306464054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile İlgili Düzeltme
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) in 1 inci maddesinde geçen ...26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira)... ibaresi ...26.027 TL (yirmialtıbinyirmiyedilira)... şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
88.05.01.201930646Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
7143 sayılı Kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, Taksit süresinin uzatılması, 7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükmünü ihlal edenler, 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı hükümlerini ihlal edenler, Tahsil edilmiş tutarlar ve bazı diğer hususlara ilişkin açıklama getirilmesi hakkında Tebliğ
89.04.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.01.2019 tarihli ve 40422153 sayılı yazısı (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 30/4. Maddesi Hk.)
Taşıtın kayıtlı olduğu A1, B2 ve D2 Yetki Belgesi kapsamı dışında faaliyetlerde kullanılmaması ile ihlallerde tespiti tutanağı düzenlenmesi ve ihlale konu olan taşıtın yetki belgesi eki taşıt belgesinden resen düşümünün yapılacağı hususunda, taşıtı kullanan şoförün ve taşıtın kayıtlı bulunduğu yetki belgesi sahibi olan firmanın bilgilendirilmesi hk.
90.04.01.2019 Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.01.2019 tarihli ve 40420485 sayılı yazısı (Birim Faaliyet Raporunun Ocak ayı sonuna kadar gönderilmesi)
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında yıllık birim faaliyet raporunun Ocak ayı sonuna kadar gönderilmesi hk.
91.04.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.01.2019 tarihli ve 40439309 sayılı yazısı (Şekerli Mamül Analizleri)
Şekerli mamül analizlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığına gönderilmesi hk.
92.03.01.2019 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019/1 sayılı Genelgesi (Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS))
Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi kapsamında altyapısı hazır hale getirilen ve sistemsel kurulumu tamamlanan serbest bölgelerde işlemlerin ne şekilde yapılacağı hk.
93.03.01.2019 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 03.01.2019 tarihli ve 40393665 sayılı yazısı (Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adreslerinin Güncellenmesi Hk.)
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin en geç 31.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar güncellenmesi hk.
94.03.01.2019 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2019 Ocak) - (Yürürlük; 03/01/2019)
TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 03/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
95.03.01.201930644Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve bazı eklerinde değişiklik yapıldı.(Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar, Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar, Yatırım izni, Genel antrepo açma ve işletme izinleri, Yetki, Gümrükte iş takibi, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler, Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Müsteşarlığa Vereceği Taahhütname Örneği, Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller...)
96.03.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.01.2019 tarihli ve 40402625 sayılı yazısı (Serbest Bölgelerden Yurt Dışına Atık Gönderimi)
Serbest Bölgelerden atıkların yurt dışına ihracatı ve transit geçişinde ÇED uygunluk izni ile komisyonun uygun görüşü aranacağı durumlar hk.
97.02.01.2019 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.01.2019 tarihli ve 40343199 sayılı yazısı (İthalat Aşamasında Tespit Edilen Kıymet Farklarına İlişkin Tahsili Gereken ÖTV Yönünden Yapılan İşlemler)
İthalat aşamasında tespit edilen kıymet farklarına ilişkin tahsili gereken ÖTV yönünden yapılan işlemler hk.