DUYURULAR

ALTUNBAŞAK MEVZUAT ŞUBESİ

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

01.12.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri: Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet 1. 10.12.2018 30621 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433) (Bazı maddelerin ithalatında ilave Gümrük Vergisi) Bazı maddelerin (Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş, dikişli borular, sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar, hava kanalları, sosis, sucuk, salam için suni kılıflar, sert polivinil klorür boru ekleme parçaları, elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için mutlar, banyo ve duş küvetleri, lavabolar, eviyeler, Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları, su depoları, bideler, sifonlar, hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri, panjurlar, menfezler, kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları, elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları, televizyonlar, teleprojektörler, kağıtlar, kartonlar, örtüler, şilteler, perfore profiller, bazı oyuncaklar.... ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır. 2. 10.12.2018 30621 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7153 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmıştır. 3. 10.12.2018 30621 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 437) Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokol...) 4. 07.12.2018 30618 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416) (Bazı makinaların, aletlerin ithalatında ilave gümrük vergisi) Bazı makinaların, aletlerin (Oksijen vb gaz jeneratörleri, Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için alüminyumdan silindir kapakları, bazı santrifüj pompalar, evlerde kullanılan fanlar, portatif tarım veya bahçeciliğe ait püskürtücüler, Tohum, hububat, kuru baklagillerin tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar, Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus bazı makinalar, maden dedektörleri, bazı oyuncaklar, skuter, su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için malzemeler... ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır. 5. 07.12.2018 30618 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415) 2017/10310 sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile, 9003.90 tarifesi altında sınıflandırılan Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçalarının ithalatında alınan ilave gümrük vergisi %29,8 den %15 e indirilmiştir. 6. 07.12.2018 30618 Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414) 2010/888 sayılı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 7. 07.12.2018 30618 Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inin başlığı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi olarak değiştirilmiş; BH014 satırındaki 1704 gtip ine ait Tarife Kontenjanı dönemine dipnot eklenmiş; Tahsisat Yapılacak Firma Türü ve Tahsisat Yöntemi değiştirilmiş ve BH014 Kod No lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular başlıklı geçici madde eklenmiştir. 8. 07.12.2018 30618 Bursa Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 417) Bursa Serbest Bölgesinin sınırları Karara ekli kroki ve koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 9. 07.12.2018 30618 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 418) Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Yabancıların 250,000 dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satışı için noter huzurunda söz verilmesi de geçerli olacak. 10. 07.12.2018 30618 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin, dayanağı olan mevzuatta ve Bakanlık isimlerinde değişiklik olmuştur. 11. 06.12.2018 30617 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) 1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı başlıklı 42/A maddesinde değişiklik yapıldı. 12. 06.12.2018 30617 Elektronik Tebligat Yönetmeliği Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk. 13. 05.12.2018 30616 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. (1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu... ) 14. 04.12.2018 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 4/12//2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 4/12/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları. 15. 03.12.2018 Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 03.12.2018 tarihli ve 39401258 sayılı yazısı (İmal Yılı Uygulamasında Araç İthalatı) İmal Yılı Uygulamasınd Araç İthalatı (2018 yılının son altı ayında üretilen 87.03 pozisyonundaki binek otomobillerinin 30.06.2019 a kadar; 8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarındaki iş makinalarından 2018 yılında üretilenlerin 28.02.2019 a kadar, gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilmesi halinde ithaline izin verilmesi hk)

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

GÜMRÜK- http://www.altunbasak.com/index.asp

DİLOVASI GEBZE DERİNCE EVYAP  gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

gebze gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

kocaeli gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp

en iyi gümrük müşavirliği firmaları-http://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği-http://www.altunbasak.com/index.asp