DUYURULAR

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 01.02.2018 tarihli ve 11849 sayılı yazısı (Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler)

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 01.02.2018 tarihli ve 11849 sayılı yazısı (Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı: 24545304 - 331.01.02 - E. 11849 01.02.2018 Konu: Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE Kemeraltı Cad. No: 35 K: 1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı 34425 Tophane/İSTANBUL Bilindiği üzere. 2018/1 ve 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri, 30/12/2018 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete'nin 2 nci mükerrerinde yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda. 2018/1 ve 9 sayılı ÜGD Tebliğlerinin denetimleri, Bakanlığımızca hazırlanan ithalat denetim rehberlerine istinaden Türk Standardları Enstitüsünce yürütülmektedir. Bu çerçevede. 2018 yılında hazırlanan rehberlere, Dış Ticaretle Risk Esaslı Kontrol Sisteminin ( TAREKS) ana ekranının sağ üst köşesinde yer alan yardım butonu (İ) aracılığıyla ulaşılabilmekle olup, söz konusu rehberlerin hükümleri 05/02/2018 tarihi itibariyle uygulamaya girecektir. Bilgilerini rica ederim Hakkı KARABÖRKLÜ Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı DAĞITIM: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine Ankara Gümrük Müşavirleri Demeğine Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine