GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İNDEKSİ

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İNDEKSİ

Gümrük Tarife Cetveli İndeksi - 2019
BÖLÜM I  - CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
01Canlı hayvanlar
02Etler ve yenilen sakatat
03Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
04Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
BÖLÜM II - BİTKİSEL ÜRÜNLER  
06Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
07Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
08Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
09Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10Hububat
11Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
BÖLÜM III - HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR  
15Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
BÖLÜM IV - GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
17Şeker ve şeker mamulleri
18Kakao ve kakao müstahzarları
19Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
BÖLÜM V - MİNERAL MADDELER  
25Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26Metal cevherleri, cüruf ve kül
27Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
BÖLÜM VI - KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ  
28Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29Organik kimyasal ürünler
30Eczacılık ürünleri
31Gübreler
32Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38Muhtelif kimyasal maddeler
BÖLÜM VII - PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ  
39Plastikler ve mamulleri
40Kauçuk ve kauçuktan eşya
BÖLÜM VIII - HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)
41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
BÖLÜM IX - AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
44Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45Mantar ve mantardan eşya
46Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
BÖLÜM X - ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
47Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
BÖLÜM XI - DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA  
50İpek
51Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52Pamuk
53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55Sentetik ve suni devamsız lifler
56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası;işlemeler
59Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60Örme veya kroşe eşya
61Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
62Örülmemiş veya krose olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
63Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
BÖLÜM XII - AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA  
64Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65Başlıklar ve aksamı
66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
BÖLÜM XIII - TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69Seramik mamulleri
70Cam ve cam eşya
BÖLÜM XIV - TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
71Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
BÖLÜM XV - ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72Demir ve çelik
73Demir veya çelikten eşya
74Bakır ve bakırdan eşya
75Nikel ve nikelden eşya
76Aluminyum ve aluminyumdan eşya
77(Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78Kurşun ve kurşundan eşya
79Çinko ve çinkodan eşya
80Kalay ve kalaydan eşya
81Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83Adi metallerden çeşitli eşya
BÖLÜM XVI - MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI  
84Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
BÖLÜM XVII - NAKİL VASITALARI
86Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
BÖLÜM XVIII - OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
90Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
BÖLÜM XIX - SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
93Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
BÖLÜM XX - MUHTELİF MAMUL EŞYA
94Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96Çeşitli mamul eşya
BÖLÜM XXI - SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
97Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
99Özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları